สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 12 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 อ่านภาษาเขมร / 1361
2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/ วิเชียร วิทยอุดม. 952
3 กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อแข่งขันในตลาดโลก / ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธ์ ไชยมั่นคง 813
4 รวมเรื่องโคเนื้อ / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 784
5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 755
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Food science & technology / ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 676
7 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา 647
8 จุลชีววิทยาทางอาหาร / บุษกร อุตรภิชาติ 628
9 ระบบฐานข้อมูล = Database systems / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 619
10 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับ CEO บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ [หนังสือ] 5810
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?