สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 จำนวน 255 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Fundamental of Visual Basic Client - Server Programming / สุชาย ธนวเสถียร. 15
2 contemporary advertising Arens, William F. [หนังสือ] 15
3 Fundamentals of English Grammar Workbook : แบบฝึกหัดสรุปไวยากรณ์อังกฤษ 1 อาซาร์, เบตตี ซรัมพ์เฟอร์ [หนังสือ] 15
4 3D Studio MAX Thai Animate Co.,Ltd. [หนังสือ] 15
5 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี มนู อรดีดลเชษฐ์ [หนังสือ] 15
6 Microsoft windows xp Home Edition พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร [หนังสือ] 15
7 การใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจรรวมดิจิตอล / ขรรค์ชัย ตุลละสกุล 15
8 กฎหมายธุรกิจ = Business Law / ภมร ขันธหัตถ์ 15
9 การจัดการการตลาดบริการ / ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ 15
10 กริยา 3 ช่อง = Regular Verb and Irrecgular Verb / บรรณาธิการ :สุวนัย สกาวรัตน์ และเยาวเรศ ดำรงค์ศิริวัฒน์ 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?