สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 294 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14
2 Money and Wealth = นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล 14
3 Intro to Animation คู่มือสำหรับการเรียนรู้แอนิเมชั่นเบื้องต้น ธรรมปพน ลีอำนวยโชค [หนังสือ] 14
4 BU Academic Review [วารสาร] 14
5 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี มนู อรดีดลเชษฐ์ [หนังสือ] 14
6 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี มนู อรดีดลเชษฐ์ [หนังสือ] 14
7 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี / มนู อรดีดลเชษฐ์ 14
8 Education for an Information Age : Teching in the Computerized Classroom Poole, Bernard J. [หนังสือ] 14
9 กลศาสตร์ของของไหล = Fluid mechanics / พงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์ และประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์ 14
10 กลวิธีการโปรแกรมดอสแบตช์ไฟล์ / Rubenking, Neil J :เรียบเรียงโดย ธวัชชัย ศรีรุจิ และรุ่งกิจ เครือนพคุณ 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?