ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 พบ 16 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง HUAWEI จากมดสู่มังกร = What drives huawei?/ หยางเซ่าหลง, เขียน ; ชาญ ธนประกอบ, แปล
ชื่อผู้แต่ง หยาง, เซ่าหลง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 650.1 ห232ห 2561
วันที่สร้าง 29 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การตลาดเพื่อความยั่งยืน = Sustainability marketing / นธกฤต วันต๊ะเมล์
ชื่อผู้แต่ง นธกฤต วันต๊ะเมล์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 658.8 น153ก 2561
วันที่สร้าง 29 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน = Strategic human resource management for organizational sustainability / เลิศชัย สุธรรมานนท์
ชื่อผู้แต่ง เลิศชัย สุธรรมานนท์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 658.3 ล886ก 2560
วันที่สร้าง 28 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบัญชีการเงินเบื้องต้น / พงศ์พรต ฉัตราภรณ์...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 657.48 พ129ก 2561
วันที่สร้าง 28 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ วารสาร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
ชื่อผู้แต่ง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ วารสาร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วารสาร)
ชื่อผู้แต่ง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ วารสาร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนรายงานการสอบบัญชี : สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ / สุชาย สิริภัทรกุลธร
ชื่อผู้แต่ง สุชาย สิริภัทรกุลธร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 657.452 ส761ก 2561
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี = Accounting software applications / อุเทน เลานำทา
ชื่อผู้แต่ง อุเทน เลานำทา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 657 อ826ก 2560
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบระบบบัญชี = Accounting system design / อุเทน เลานำทา
ชื่อผู้แต่ง อุเทน เลานำทา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 657.042 อ826ก 2561
วันที่สร้าง 12 พ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?