ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 6 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Essential english แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องรู้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย / คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อผู้แต่ง สุริยา รัตนกุล,คุณหญิง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 428.2 ส866อ 2557
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิชิต Tenses ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่ง นเรศ สุรสิทธิ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 425 น266พ 2561
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พูดอังกฤษอย่างไรไม่ให้ฝรั่งงง = Common mistakes and how to fix them / Terry L. Fredrickson : เขียน ; อรรครัตน์ กะตากูล : แปล
ชื่อผู้แต่ง เฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล.
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 428.34 ฟ621พ 2560
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญใจ สินเสมอสุข
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญใจ สินเสมอสุข
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 428.0076 พ886ต 2559
วันที่สร้าง 03 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ เล่ม 1 / พิณทิพย์ ทวยเจริญ
ชื่อผู้แต่ง พิณทิพย์ ทวยเจริญ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 425 พ662ว 2559
วันที่สร้าง 03 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++ : ข้อสอบ TOEIC เปลี่ยนกี่ครั้ง ศัพท์ก็ยังเหมือนเดิม / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่ง นเรศ สุรสิทธิ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ 428.0076 น266ศ 2560
วันที่สร้าง 03 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?