บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 พบ 15 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แผนสงครามเพื่อเอาชนะความยากจนและการขาดความเป็นธรรม ประเวศ วะสี
ผู้แต่ง ประเวศ วะสี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ใส่หน้ากากอย่างไรให้ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยจากโควิด-19 ด.ญ.กวินธิดา ประดับสุข
ผู้แต่ง ด.ญ.กวินธิดา ประดับสุข
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หน้ากากผ้า ทำไมต้องผ้าฝ้ายมัสลิน
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเจริญสติ-สมาธิ ช่วยลดโอกาสปอดอักเสบรุนแรงและการตายจากโควิด-19 ได้อย่างไร สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ผู้แต่ง สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในทัศนะแพทย์จีน (ตอนจบ) ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ผู้แต่ง ภาสกิจ วัณนาวิบูล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แกงส้มดอกแคกุ้งสด อาหารไทยที่ใครๆก็นิยม รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ ละริญ เจริญศิริ
ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ ละริญ เจริญศิริ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คนทำงานเป็นกะดูแลสุขภาพอย่างไรดี (ตอนจบ) สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
ผู้แต่ง สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เทคนิคสอนเด็กจัดการความโกรธ (ตอนที่ 1) ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ
ผู้แต่ง ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง น้อยหน่าเครือไม่ใช่หน้อหน่าบ้าน ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
ผู้แต่ง ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง น้ำ เป็นยาอุทริยังของรูปธาตุ คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ผู้แต่ง คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขหมู่ บทความวารสาร
วันที่สร้าง 22 พ.ค. 2563

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?